Budi Vakif

Oni koji svoja imanja troše  na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova  i u svakom klasu po stotinu zrna .Allah će onome kome hoće  dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.
(El Beqare , 261 ajet)

Akcija ”Vakif” ima za cilj da okupi što veći broj vakifa koji mogu i žele da učestvuju u ovom hajr djelu i daju svoj lični doprinos. Akcija će trajati sve dok se dug radi kupovine objekta ne bude u potpunosti odplatio.

Imena donatora  (vakifa) biti će istaknuta u džematskim prostorijama kao i na džematskoj internet stranici. Pri realizaciji projekta imena donatora će biti upisana na posebnoj ploči džematskog objekta a najbolja nagrada je nagrada od Allaha dž.š.


Radi zakona GDPR koji je stupio na snagu od 25 maja 2018 u vezi zastite licnih podataka, IZ Göteborg je primorana da onemoguci pristup listama sa podacima vakifa  dok  svaki pojedinacan vakif  neda svoju pismenu saglasnost za  objavljivanje privatnih infomacija na nasoj stranici.

Uplate se mogu izvršiti u prostorijama džamije ili direktno uplatom na bankovski račun posebno namjenjen samo kao "vakif" račun za odplatu duga.

 

Napomena! Pri uplati na bankovski račun, ne zaboravite da napišete vaše puno ime i prezime.

Naziv Banke
SEB

Broj računa za uplate 
Vakif konto: 5020 33 812 54

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.