ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA GÖTEBORG


 • Naziv Banke

SEB


 • Broj računa za uplate 

Vakif konto: 5020 33 812 54

  Budi Vakif


  Oni koji svoja imanja troše  na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova  i u svakom klasu po stotinu zrna .Allah će onome kome hoće  dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

  (El Beqare , 261 ajet)


  Akcija ”Vakif” ima za cilj da okupi što veći broj vakifa koji mogu i žele da učestvuju u ovom hajr djelu i daju svoj lični doprinos. Akcija će trajati sve dok se dug radi kupovine objekta ne bude u potpunosti odplatio.


  Imena donatora  (vakifa) biti će istaknuta u džematskim prostorijama kao i na džematskoj internet stranici. Pri realizaciji projekta imena donatora će biti upisana na posebnoj ploči džematskog objekta a najbolja nagrada je nagrada od Allaha dž.š.


  Napomena :2018-05-29

  Radi zakona   GDPR  koji je stupio na snagu od 25 maja 2018 u vezi zastite licnih podataka, IZ Göteborg je primorana da onemoguci pristup listama sa podacima vakifa  dok  svaki pojedinacan vakif  neda svoju pismenu saglasnost za  objavljivanje privatnih infomacija na nasoj stranici,


  • Vakifi po 20 000 kruna ili više (pdf)
  • Vakifa po 10 000 kruna ili više (pdf)
  • Firme i organizacije kao vakifi (pdf)


  Uplate se mogu izvršiti u prostorijama džamije ili direktno uplatom na bankovski račun posebno namjenjen samo kao "vakif" račun za odplatu duga.


  Napomena! Pri uplati na bankovski račun, ne zaboravite da napišete vaše puno ime i prezime.

  ISLAMISKA BOSNIAKISKA FÖRSAMLINGEN GÖTEBORG

  Generalsgatan 5, 415 05 Göteborg, Sverige; Tel: +46(0) 31 22 66 79 E-mail: goteborg@izb.se Org. nr 855100-1806, Bankgiro 255-2990