ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA GÖTEBORG


Sva pitanja u vezi mekteba i mektebskih aktivnosti može te slati na sljedeću

e-mail adresu: mekteb@izgbg.se


 Poruku takođe možete poslati koristeći formular:

 
 
 
 


Raspored mektebske pouke 

2019 / 2020


 SUBOTA


Nivo 1

09:30 - 10.30

Sufara

09:30 - 10.30


Nivo 2

10.45 - 11.45

Sufara

11.00-12.00


Nivo 3

12.00-13.00

Kur'an

12.00-13.00


Sufara/Kur'an

13.30-14.30


 NEDJELJA


Nivo 1 i 2

09:30 - 10.30

Sufara

09:30 - 10.30


Nivo 3 i 4

10.45 - 11.45

Kur'an

11.00-12.00


Sufara/Kur'an

12.00-13.00

Mekteb i mektebska nastava


 

Mekteb je početna i temeljna odgojno-obrazovna ustanova na nivou džemata u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kroz mektebe se odvija redovna mektebska nastava – institucionalno organizovani islamski odgoj i obrazovanje.

 

Cilj mektebske nastave je izgradnja cjelovite islamske ličnosti koja objedinjuje snagu vjere, izvršavanje vjerskih odredbi i doživljavanje islama kao sistema i načina života muslimana.


U procesu profiliranja islamske ličnosti mekteb ima posebno mjesto, nezamjenjivu ulogu i izuzetno veliki značaj. Iako je u islamu naglašena roditeljska odgovornost za odgoj djece time nije nimalo umanjena i odgovornost Zajednice i njen interes za ovu djelatnost jer od kvaliteta islamskog odgoja i obrazovanja svakog člana zavisi i kvalitet vjerskog života u cijeloj Zajednici. Ishodište ovome nalazimo u kur’anskom poticaju: „I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.“ (Sura Alu ‘Imran, 104) i edukacijskom djelovanju Sufe u Poslanikovoj, a.s., džamiji u Medini od same njene izgradnje.


Ma koliko roditeljska obaveza u pogledu islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja bila naglašena, u praksi ona nikada nije cjelovito ostvarena zbog obimnosti, složenosti i uslovljenosti društvenim okolnostima. Porodični ambijent jeste najvažniji ali nije jedini koji presudno utiče na formiranje islamske ličnosti. Porodica ne može imati sve one kompetencije i potencijale koji su potrebni da bi se djetetu pružio adekvatan nivo islamskih odgojno-obrazovnih sadržaja.

 

Islamska zajednica, zbog toga, kroz mekteb obezbjeđuje odgovarajući sistem i oblik odgojno-obrazovnog rada koji predstavlja snažnu ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. Roditelji bi trebali biti svjesni svoje odgovornosti i imati povjerenje u ulogu mekteba u pravilnom formiranju ličnosti njihovog potomstva.ISLAMISKA BOSNIAKISKA FÖRSAMLINGEN GÖTEBORG

Generalsgatan 5, 415 05 Göteborg, Sverige; Tel: +46(0) 31 22 66 79 E-mail: goteborg@izb.se Org. nr 855100-1806, Bankgiro 255-2990