ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA GÖTEBORG


Vjenčanja


Šerijatsko vjenčanje u našoj zajednici je legitimno po Božijem a i po zemaljskom zakonu. To znači da naš imam ima dozvolu za vjenčanje (rätt att förrätta vigsel) i da su mladenci automatski vjenčani kako šerijatski tako i opštinski.

 

Da bi izvršili pripremu za vjenčanje potrebno je da popunite formular na oba jezika, bosanski i švedski a koji se nalazi ispod ovog teksta. IZB Geteborgu vaše podatke čuva u tajnosti u skladu sa zakonom o čuvanju ličnih podataka (Personuppgiftslagen “PUL”).

 

Formular na bosanskom jeziku možete skinuti ovdje a formular na švedskom ovdje. Oba formulara možete poslati mejlom ili dostaviti u kancelariju  IZB Geteborgu. U izradi je online formular radi lakšeg i bržeg upisa mladenaca.


ISLAMISKA BOSNIAKISKA FÖRSAMLINGEN GÖTEBORG

Generalsgatan 5, 415 05 Göteborg, Sverige; Tel: +46(0) 31 22 66 79 E-mail: goteborg@izb.se Org. nr 855100-1806, Bankgiro 255-2990