ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA GÖTEBORG


Dženaze


Islamska Zajednica Bošnjaka u Geteborgu, u sklopu vjerskih usluga nudi i kopletnu uslugu opremanja i transporta umrle osobe unutar i izvan Švedske u saradnji sa Pokopnim biroom.


 

U slučaju smrti, pozovite jedan od sljedećih telefonskih brojeva, kako bi dobili sve potrebne informacije oko pripreme i same dženaze:


  • Tel:   031-22 66 79
  • Mob: 0763908441


 


ISLAMISKA BOSNIAKISKA FÖRSAMLINGEN GÖTEBORG

Generalsgatan 5, 415 05 Göteborg, Sverige; Tel: +46(0) 31 22 66 79 E-mail: goteborg@izb.se Org. nr 855100-1806, Bankgiro 255-2990