Večer vakifa

2024-05-19 22:00:00

Dana, 20/04 2024.godine organizovano je Veče vakifa u bošnjačkoj džamiji u Geteborgu. Ovo je jedan od najznačajnijih događaja koji se desio u našem džematu od samog osnivanja, a sigurno i jedan od najznačajnijih događaja Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj.

Svaki dobar posao počinje sa bismillom i učenjem Kur'ana, a naš hafiz Ismet Salkanović je svojim milozvučnim glasom proučio nekoliko odlomaka iz časnog Kur'ana i tako je na najljepši način započelo ovo naše svečano druženje sa vakifima.

Poseban sjaj ovoj večeri dale su dvije vrijedne aktivistice našeg džemata, Edina Bečirović i Azra Arapović Kenjar, koje su ujedno i bile voditeljice ovog programa.

„Izuzetno nam je drago vidjeti sve vas na okupu u ovolikom broju, u ovoj našoj ljepotici, našoj džamiji i iskrena nam je želja i nada da ćete se danas divno osjećati i da ćete ovu svečanost dugo sa sobom nositi u srcu, uz lijepa sjećanja. Planiranje i sama organizacija ove svečanosti su bili jedan duži proces u kojem smo pažljivo razrađivali  sve do najmanjih detalja - od grafičkog dizajna pozivnica, distribucije, podjele vakufnama do dočeka sa crvenim tepihom, sadržaja programa, menija za večeru, čak su i naljepnice na vašim čašama odabrane kako bi bile u skladu sa temom večeri. Sve je urađeno kako bismo vam pružili što ljepši ugođaj i pokazali ljepotu našeg vakufa. Ovaj dan, ova večer je posvećena vama 264 vakifa od čega je 183 vakifa sa 20 000 kr, 73 vakifa sa po 10 000 kr te 8 firmi i udruženja i na taj način dali svoj doprinos kako bi se omogućila kupovina ovog objekta i otplatio dug u potpunosti.“

Džamije se isključivo podižu, grade ili, u našem slučaju, kupuju radi Allaha i potvrde Njegove časne vjere dini islama.

U suri Et-tevbe u 18. ajetu Uzvišeni Allah kaže: 
"Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se, na pravom putu."

Svaka osoba je vakif bez obzira koju sumu novca uložila u sami vakuf, ali da bi dobila vakufnamu potrebno je ipak uložiti više materijalnih sredstava. Kao vakif se broji svaka osoba, porodica, firma ili udruženje koji su dali doprinos vakufu sa iznosom između 10 I 20 hiljada kruna, ili sa 20 000 ili više, a zovemo ih malim ili velikim vakifima, ovisno o uplaćenom iznosu. Ne smijemo zaboraviti da je svaki vakif jednako značajan, vrijedan i da zaslužuje poštovanje i respekt, bez obzira na iznos učešća. Svi vakifi imaju posebno mjesto i inshaAllah nagradu od Allaha Milostivog. 

U suri El Beqare, u 261. ajetu, uzvišeni Allah kaže:
“Oni koji svoja imanja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna .Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna“.
Činimo dovu Svemogućem da u Knjizi dobrih djela bude upisano dobro koje uradiste vi, dobri vakifi. Molimo dragoga Allaha dž.š., da nagradi sve naše vakife, ma koje dobro činili, bez obzira na veličinu njihovih djela. 
Vakifima se obratio i imam bošnjačkog džemata u Geteborgu Fuad ef. Čolić, koji je citirao 160. ajet sure El- En'am (Stoka) u kome Allah Uzvišeni kaže: „ Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen, a ko uradi loše djelo, biće samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda“.

Fuad efendija naglašava važnost udjeljivanja isključivo u ime Allaha dž.š.
…Molim Allaha da svi onu koji su u ime Allaha dž.š. bilo šta uradili i doprinijeli zajednici muslimana, da Allah na Sudnjem danu bude milostiv, da im oprosti grijehe, obilato ih nagradi i uvede u Džennet Firdews. Amin.

Poslije Fuada ef. prisutnima se obratio i predsjednik džematskog odbora gospodin Sakib Kenjar. Sakib je poselamio sve prisutne i na samom početku spomenuo trideset i dvije osobe koje su još davne 1993. godine svojim potpisima osnovali ovaj naš džemat, a od te 32 osobe samo su dvije trenutno žive, ostali su preselili na onaj bolji, vječni svijet.

Kao što vidite bilo je ljudi koji su uradili nešto za islam prije nas, a biće ako Bog da i onih koji će raditi poslije nas, koji će nastaviti da rade i pričati o nama. Ovaj objekat je kupljen iz želje, a poslije želje je bila vizija, a poslije vizije je bila odluka u ime Allaha da imamo svoj objekat, da ne budemo cijelog života podstanari u tuđim lokalima. Ovaj naš objekat ili džamija ima svoju svrhu, a ta svrha je da se naučimo osnovnim propisima islama i da se u ovom objektu klanjamo Allahu, da činimo dobra djela, pomažući drugima i da odvraćamo od zla, upozoravajući na zlo koje je prisutno oko nas, kao što su droga, alkohol, nemoral i sl. 

Naš vakuf je jedno od trajnih dobrih djela koje nastavlja da živi i kada mi preselimo, tj. svi oni koji su uložili svoj novac ili radili na ovom objektu imaće, ako Bog da, sevabe od ovoga i poslije svoje smrti, sve dok se u ovom mesdžidu  rade stvari s kojima je Allah dž.š.  zadovoljan, odnosno sve dok ovaj objekat ima namjenu i svrhu zbog kojeg je i napravljen.

Također treba spomenuti da su neke od najpoznatijih zadužbina pri kupovini ovog objekta bili, između ostalog poznata univerzitetska bolnica Sahlgrenska kao i jedan od najpoznatijih tehničkih univerziteta u svijetu, a to je Chalmers u Geteborgu.

Sakib je posebno naglasio značaj onih ljudi koji su stali iza jednog progresivnog projekta, a nisu znali konačne rezultate, posebno u vremenu kada u našoj zajednici u Švedskoj nismo imali niti jedan vakuf u svome vlasništvu. U vremenu kada smo skupljali novac za kupovinu prostora dobili smo od cijele naše zajednice svega 60 000 kr, što je u tom vremenu bilo oko 13 000 KM. Koliko je vremenom rasla svijest o značaju ulaganja u Allahove kuće govori i primjer jedne ovogodišnje ramazanske večeri, kada je u našem džematu u roku od 20 minuta uvakufljeno 420 000 kruna za bošnjačku džamiju u Norköpingu.

Ispred naše omladinske organizacije Bemuf-a Göteborg, skupu se obratio i Zejd Avdić, učenik treće godine tehničke gimnazije, a inače redovni član naše omladinske organizacije Bemuf Göteborg. Zejd je u svom govoru slikovito pojasnio da je on primjer jednog malog djeteta koje je godinama trčalo po ovim džamijskim prostorijama, da bi danas bio u odboru Bemufa Göteborg, a jednog dana možda i u Izvršnom odboru našeg džemata.

…To je ono što mi moramo graditi - da naše mlade generacije dolaze ovdje na vjersku pouku, kako bi naučili najosnovnije stvari o sebi, ko su i šta su, i kako bi jednog dana mogli dostojanstveno preuzeti veće obaveze, kako u našoj lokalnoj zajednici, tako i u društvu u kojem egzistiramo. Molim Allaha da nagradi sve vakife najboljom nagradom, Džennetom, jer vašim izuzetnim doprinosom, mi mladi imamo naše prostore koje koristimo za okupljanje, učenje i razmjenu korisnih spoznaja o vjeri i općenito društvu.
Na red je došao i naš hor Sewsen da nam uljepša ovo lijepo druženje s nekoliko predivnih ilahija, a potom nam se obratio i predsjednik Bemufa Švedske, koji je naglasio da se omladina želi angažovati i biti aktivna u izgradnji naše zajednice.
 
…Stoga je bitno da osnažimo našu omladinu, jer vaše iskustvo i znanje su neprocjenjivi. Neka ovaj dan vakifa bude podsjetnik na našu predanost i ljubav prema našoj vjeri i domovini!

Detaljniji opis ovog projekta ponudio nam je predsjednik radne grupe za nabavku lokala iz 2009. godine, gospodin Haris Ibrović. On nas podsjeća da je jedna grupa džematlija u razgovoru definisala problem u našem tadašnjem džematu, a to je nedovoljna površina prostora za obavljanje vjerskih obreda, neadekvatni uslovi za mektebsku pouku i na kraju, previsoka kirija spram korisne površine. Haris je spomenuo i ankete koje su vršene 2006. godine kako bi se istražilo interesovanje kod džematlija da imamo vlastiti prostor.
Ono što je Haris zaboravio spomenuti jeste da imamo najstariji pisani dokument od 17.01.1998. godine, "Prijedlog otvaranja fonda za gradnju prve džamije u Geteborgu". Cilj tog projekta je bio da se otvori poseban žiro račun za gradnju prve džamije, te da 1000 bošnjačkih familija uplati po 1000 kruna, što bi iznosilo 1.000.000 kr. Zatim, da se kontaktiraju sve dobrostojeće firme, pošalje fax (jer tada nije bilo e-maila ili Vibera itd.) o gradnji džamije svim BH – udruženjima u Švedskoj, te da se obavijeste sve ambasade islamskih zemalja i svi džemati, kako bošnjački, tako i arapski. Ovaj projekat je predstavljen  na godišnjoj skupštini 1998. godine, kada je jednoglasno usvojen, ali samo nekoliko dana poslije, pojedinci su, iz novoizabranog džematskog odbora, svojim ignorantskim odnosom ovaj projekat zaustavili, pravdajući time da nama džamija nije potrebna i da ljudi treba da se vrate u Bosnu, a pravljenjem džamije Bošnjaci će se zadržati u Švedskoj, što nama nije u interesu.

Istina je da smo bili tada zajednica koja je bila u povoju.  Bošnjaci, nedovoljno integrisani u švedskom društvu, a ekonomski slabi, tako da nam je trebalo punih deset godina da, kada je pokrenut, projekat "200 vakifa po 20.000 kruna" naiđe na plodno tlo, prevashodno kod članova džematskog odbora, koji su 2008. godine to ozbiljno shvatili, i krenuli s radom u najodabranijim danima, a to su prvih deset dana Zul-hidžeta, kada se kod Allaha posebno vrijednuju djela. Za samo 3 sedmice uspjeli smo skupiti preko milion kruna, što je bio vjetar u leđa daljnim aktivnostima.

Haris nas je podsjetio da se osnovala jedna radna grupa na godišnjoj skupštini 14.februara 2009. godine, koja je imala zadatak pronaći najbolja rješenja za kupovinu jednog reprezentativnog objekta za potrebe naše zajednice.

…Kada smo našli objekat, koji je odgovarao našim potrebama, sazvali smo vanrednu godišnju skupštinu 14. marta 2010. godine, a na toj skupštini od 82 prisutna člana, 79 je bilo Za da se kupi objekat, a tri su bila suzdržana. Objekat je koštao 9,4 miliona švedskih kruna sa postojećom ventilacijom. Mi u tom momentu nismo imali dovoljno sredstava sa kojim bismo kupili objekat, pa smo morali pozajmiti ostatak novca od JAK banke (čiji su vlasnici i članovi banke)  u iznosu od 5 000 000 kr. Elhamdulillah, objekat smo preuzeli u svoje vlasništvo 18. juna. 2010. godine i od tada nikada nismo stali sa prikupljanjem sredstava, tako da smo 21.01.2020. godine isplatili sva dugovanja prema Jak banci i  tako je Islamska zajednica Bošnjaka u Geteborgu postala 100 % vlasnik ovog vakufa.
Poslije Harisovog izlaganja svi vakifi i gosti su se poslužili kahvom i kolačima, a poslije smo nastavili sa našim programom, na kojem nam se obratio i magistar hfz. Ahmed Bukvić, glavni imam džemata u Štokholmu sa temom  Važnost činjenja dobrih djela.
U svom nadahnutom govoru hafiz Ahmed nas je podsjetio na sve ibadete koje je Allah dž.š. propisao, da oni daju plodove, da daju slast i ljepotu jer to je cilj ibadeta, a krajnji cilj jeste Džennet.  Naš primarni cilj na ovom dunjaluku jeste da robujemo Allahu  dž.š. 
Kaže Allah dž.š. u suri Ez-Zarijat - Oni koji pušu, 56. ajet.

Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Cilj namaza jeste da namaz inicira da ljudi ostave loša djela, odnosno grijehe i da ljudi imaju stalno na umu Allaha dž.š.
إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ Taha 14 ajet
Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio! A kad čovjek stalno ima Allaha na umu on će sigurno grijehe ostaviti, tj. ono što ne valja ostaviti.
Ajet: 45. sura el-Ankebut
ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ
Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A  Allah zna šta radite!

Cilj namaza je da ljudi ostave grijeh, da ostave nemoral, i da ostave nepravdu.
Hafiz Ahmed  naglašava da postoji forma i cilj. Forma je da stojimo u namazu, činimo ruku i sedždu, ali krajnji cilj namaza je da popravimo naše odnose.

Kada je Ebu Hurejre upitao Poslanika a.s.: Šta je to, Allahov Poslaniče, što će me približit Džennetu, a udaljit od Džehennemske vatre? Najviše što će ljude uvoditi u Džennet je bogobojaznost i lijepo ponašanje.

U drugom hadisu Poslanik a.s. kaže: Uistinu će na sudnjem danu meni najdraži i najbliži biti oni koji imaju najljepši moral, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. To su dvije stvari koje će ljude najviše uvoditi u Džennet.
Veliki broj nas smatra islam formom, ali Allah dž.š. traži od nas suštinu, traži plodove.

Allah kaže: Ti si Allahovom milošću bio blag prema njima,  a da si bio osoran i grub oni (Ashabi) bi se od tebe razbježali.
Allahov Poslanik a.s. je bio blag prema ashabima zbog njegove povezanosti sa riznicama Allahove ljepote namaza, a to je cilj.
Kada vidite čovjeka da puno klanja, a u isto vrijeme je grub prema svojim ukućanima, grub prema svojim radnicima, džematlijama i td.,  znajte da on od svog namaza ima formu, ali on nije postigao suštinu ibadeta koju Allah dž.š. od nas traži.
Allah dž.š. za Poslanika a.s. kaže: Uistinu si ti, Poslaniče, na najvećem stupnju morala.

A kada su upitali ashabi Poslanika a.s. šta će najviše ljude uvesti u Džehennem,  Poslanik a.s. je odgovario da su to usta i polni organ. Zato pripazimo šta pričamo, da ne bi, ne daj Bože, koga ogovorili ili još gore potvorili.

Cilj posta jeste bogobojaznost. Sve što nam Allah zabranjuje u toku posta je u osnovi dozvoljeno. Kao da nam Allah šalje poruku i kaže:  Ako si trideset dana u godini ostavio ono što je dopušteno, pa čovječe ostavi ostale dane u godini radi Allaha ono što je zabranjeno.

Šta je cilj udjeljivanja na Allahovom putu? Cilj davanja jeste da se čovjek očisti od grijeha i da popravi svoje stanje.
Allah će takve zavoljet i obećao je im da će lijep život proživjeti.

Sura En-Nisa` - Žene 124 ajet
A onaj koji čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u Džennet i nikakva im nepravda neće biti nanesena.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرً
 
Sura En-Nahl – Pčele 97 ajet
"Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili."
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Komentar ajeta: Takav će proživjeti lijep život na dunjaluku i nagradit će Ga najljepšom nagradom na ahiretu za ono što je radio.
Kad shvatimo suštinu i svrhu ibadeta život će nam se promijeniti nabolje, a svi ibadeti imaju za cilj da poprave naše stanje, da naša srca očiste od zavisti, pakosti, ljubomore i drugih stvari i  da popravimo naše međusobne odnose. A onaj koji popravlja međusobne odnose ima više vrijednosti kod Allaha od onoga koji dobrovoljno klanja nafile namaze i posti dobrovoljni post. Poslije ikindije namaza smo se ponovo okupili, a na kraju nam se obratio i gospodin Dževad Rekanović, koji je uredno vodio evidenciju o svim vakifima, jer samo je bio jedan vakufski  bankovni račun u džematu na koji se mogao uplatiti novac za našu džamiju. Dževad nas je još jednom podsjetio na početak projekta „200 vakifa“, koji je krenuo sa realizacijom  01.12.2008. godine u najodabranijim danima u godini - prvih deset dana islamskog mjeseca Zul- hidžeta.

Prvih deset dana mjeseca Zul-hidžeta zasigurno su blagoslovljeni dani. Zbog njihove vrijednosti i blagoslova, Uzvišeni Allah se kune njima: ”Tako mi zore i deset noći” (El-Fedžr, 1-2).

Imam Buharija zabilježio je hadis od Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: ”Ne postoje dani u kojima su dobra djela draža Allahu od dobrih djela u ovim danima” – misleći na prvih deset dana Zul-hidždžeta. Upitali su: ”Allahov Poslaniče, pa čak ni borba na Allahovom putu – džihad?” Poslanik je rekao: ”Čak ni borba na Allahovom putu, osim u slučaju kada čovjek izađe u borbu zalažući svoj život i svoj imetak, i ništa od toga ne vrati.”

Samo smo u prvih tri sedmice ovog projekta dobili 60 vakifa koji su obećali dati po 20 000 kruna, što je u konačnici 1 200 000 kruna. Ovo je bio vjetar u leđa daljim aktivnostima tako da smo za kratko vrijeme skupili dovoljno novca da možemo imati uslove za pozajmicu kako bi kupili objekat od 9,4 miliona kr. Sav novac je uplaćivan na posebni žiroračun koji je otvoren u Nordea banci, a na godišnjoj skupštini su odabrana četiri čovjeka i jedino su oni mogli skupa da prebacuju novac za otplatu duga, a te četiri osobe su bile: Dževad Rekanović, Agan Mamić, Rašid Sačić i Sejdalija Huskić.

Deset godina poslije toga 01.12.2018. godine na donatorskoj večeri smo skupili dovoljno novca da otplatimo sav dug koji smo imali i od tada naša džamija nema više dugovanja. Zahvaljujemo se svim vakifima, sa ma koliko novca ili rada učestvovali, jer će možda baš njihov novac ili rad kod Allaha biti najvrijedniji, a ukupni broj vakifa sa po deset i dvadeset hiljada kruna iznosi 264.

Ovaj put s posebnom zahvalnošću ističemo nekoliko velikodušnih donatora čija je podrška bila izuzetna. Na čelu s poštovanjem ističemo braću Tulundžić, Alvida i njegovog brata, čija je firma darovala izvanrednih 200.000 kruna. Nastavljamo s izražavanjem zahvalnosti Nijazu Kenjaru i njegovoj supruzi, čiji je doprinos iznosio 115.000 kruna. Neposredno nakon toga, Nijazov sin, Ilijaz Kenjar, zajedno sa suprugom Azrom i djecom Ishakom i Ademom, donirao je 110.000 kruna. Također, ne možemo zaboraviti Midhata Hačkovića sa najviše vakifa u jednoj familiji, a to je sedam, otac, majka, supruga i troje djece sa iznosom od 105 000 kr,

Zahvaljujemo se i Asmiru Ljajiću sa uplaćenih 100 000 kr od firme konsult AB te Sulejmanu Mehanoviću sa također uplaćenih 100 000 Kr koji je otvorio džamiju. Naša zahvalnost se ne završava samo na materijalnoj podršci. S počašću ističemo Ermina Begića kao prvog od 200 vakifa, te s posebnim divljenjem ističemo najmlađeg vakifa, sedmogodišnjeg Aymana Maglića.

Kraj ove večeri obilježen je dovom Allahu dž.š. da svima primi njihovo dobro koje su samo u ime Njega uradili, a zatim su naše vrijedne džematlijke Edina i Azra uručile prisutnim ruže i vakufname.

Molimo Allaha da svima primi njihovo dobro djelo koje može biti sebebom ulaska u Džennet i da ovaj prostor od 1800 kvadratnih metara svi kristimo u konstantnom razvijanju i unapređivanju onoga čime će Uzvišeni Gospodar biti zadovoljan!

Amin!
 
Rašid Sačić
Göteborg, 20/04 2024. godine

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.