ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA GÖTEBORG

 

 

Budi Vakif

 

Oni koji svoja imanja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna .Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

(El Beqare , 261 ajet)

 

Akcija ”Vakif” ima za cilj da okupi što veći broj vakifa koji mogu i žele da učestvuju u ovom hajr djelu i daju svoj lični doprinos. Akcija će trajati sve dok se dug radi kupovine objekta ne bude u potpunosti odplatio.

 

Imena donatora (vakifa) biti će istaknuta u džematskim prostorijama kao i na džematskoj internet stranici. Pri realizaciji projekta imena donatora će biti upisana na posebnoj ploči džematskog objekta a najbolja nagrada je nagrada od Allaha dž.š.

 

Napomena :2018-05-29

Radi zakona GDPR koji je stupio na snagu od 25 maja 2018 u vezi zastite licnih podataka, IZ Göteborg je primorana da onemoguci pristup listama sa podacima vakifa dok svaki pojedinacan vakif neda svoju pismenu saglasnost za objavljivanje privatnih infomacija na nasoj stranici,

 

  • Vakifi po 20 000 kruna ili više (pdf)
  • Vakifa po 10 000 kruna ili više (pdf)
  • Firme i organizacije kao vakifi (pdf)

 

Uplate se mogu izvršiti u prostorijama džamije ili direktno uplatom na bankovski račun posebno namjenjen samo kao "vakif" račun za odplatu duga.

 

Napomena! Pri uplati na bankovski račun, ne zaboravite da napišete vaše puno ime i prezime.

ISLAMISKA BOSNIAKISKA FÖRSAMLINGEN GÖTEBORG

Generalsgatan 2B, 415 05 Göteborg, Sverige; Tel: +46(0) 31 22 66 79 E-mail: goteborg@izb.se Org. nr 855100-1806, Plus Giro: 49 14 895-0

  • Naziv Banke

Nordea Bank AB

Adresa banke:

Nordea Bank (PUBL), 10571 Stockholm

 

  • Broj računa za uplate unutar Švedske

Clearing no: 3119

Konto no: 2127 919

 

  • Broj računa za uplate iz inostranstva:

IBAN: SE11 3000 0000 0311 9212 7919

BIC/SWIFT: NDEASESS

 

  • Vlasnik računa kod Nordea Bank AB

ISLAMISKA BOSNIAKISKA FÖRSAMLINGEN GÖTEBORG

  • Adresa džemata

Generalsgatan 2B, 41505 GÖTEBORG