ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA GÖTEBORG

 

Dženaze

 

Islamska Zajednica Bošnjaka u Geteborgu, u sklopu vjerskih usluga nudi i kopletnu uslugu opremanja i transporta umrle osobe unutar i izvan Švedske u saradnji sa Pokopnim biroom.

 

U slučaju smrti, pozovite jedan od sljedećih telefonskih brojeva, kako bi dobili sve potrebne informacije oko pripreme i same dženaze:

 

  • Tel: 031-22 66 79
  • Mob: 0734404780

 

 

ISLAMISKA BOSNIAKISKA FÖRSAMLINGEN GÖTEBORG

Generalsgatan 2B, 415 05 Göteborg, Sverige; Tel: +46(0) 31 22 66 79 E-mail: goteborg@izb.se Org. nr 855100-1806, Plus Giro: 49 14 895-0