Doniraj za Islamsku Zajednicu Bošnjaka u Geteborgu

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Broj članova putem poreza 2015

637

-------------------------------------------

ISLAMISKA BOSNIAKISKA FÖRSAMLINGEN GÖTEBORG

Generalsgatan 2B, 415 05 Göteborg, Sverige; Tel: +46(0) 31 22 66 79 E-mail: goteborg@izb.se Org. nr 855100-1806, Plus Giro: 49 14 895-0

Akika (klanje kurbana)

 

 

Definicija: ‘Akika je klanje kurbana za novorodjence.

Islamski stav o ‘akiki: Ona je pritvrdjeni sunnet i iz toga se ne izuzima ni ocevo siromastvo. To je radio Resulullah, sallallahu ‘aljhi we sellem, kao i njegovi ashabi i oni koji su dosli nakon njih.

 

Dokaz za to je hadis koji se prenosi od Selmana b. ’Amira ed-Dabijja, kaze: "Rekao je Resulullah, sallallahu ‘aljhi we sellem: "Za dijete je (duznost) ‘akike, pa za njega pustite krv (akike) i otklonite od njega ono sto ga uznemirava." (Buhari)

 

Prenosi se od Semre, kaze: "Rekao je Resulullah, sallallahu ‘aljhi we sellem: "Svako dijete je zalog svoje ‘akike. Ona se kolje za njega sedmog dana, na taj dan mu se daje ime i brije mu se glava." (Buhari, Muslim i drugi)

 

Prenosi se od ‘Aise, radijallahu ‘anha, od njenog oca Ebu-Bekra, kaze: "Rekao je Resulullah, sallallahu ‘aljhi we sellem: "Za musko dijete se kolju dvije jednake ovce, a za zensko se kolje jedna ovca." (Ahmed i et-Tirmizi), a u drugoj predaji stoji: "Naredio nam je Resulullah, sallallahu ‘aljhi we sellem, da zakoljemo ‘akiku, za zensko dijete ovcu, a za musko dijete dvije ovce. (Ahmed)

 

"Svako dijete je zalog svoje ‘akike." - tumaceci ovaj hadis kaze ‘Ata’ u svome komentaru: "Uskracuje se roditelju sefa’at (zagovornistvo) njegova djeteta." Kaze Ahmed: "Uskracuje se sefa’at njegovim roditeljima." - tj. dijete nece ciniti sefa’at za svoje roditelje, jer za njega nisu zaklali ‘akiku.

Ulema smatra pozeljnim da se ‘akika kolje sedmog dana, a ako se nije u mogucnosti, onda cetrnaestog dana ili dvadeset i prvog, pa ako se ni tada ne bude u mogucnosti, zaklace se bilo koji dan, kao sto je dozvoljeno da se za musko dijete zakolje jedan kurban.

Na osnovu prethodnog hadisa: "Naredio nam je Resululi (klanje kurbana)jhi we sellem, da zakoljemo ‘akiku..." - odredjeni broj uleme stoji na stanovistu da je klanje ‘akike vadzib. El-Hasan el-Basri smatra da je covjek za koga roditelji nisu zaklali ‘akiku duzan da sam za sebe zakolje. Malik, Safija, Ahmed b. Hanbel i drugi smatraju da je ‘akika sunnet koji se ne smije izostaviti. Odredjeni broj uleme smatra da je ‘akiku lijepo obaviti, a to na osnovu sahih hadisa: "Kome se rodi dijete, pa zeli da za njega obavi obred (‘akike), nek ga obavi." (en-Nesai i Ebu-Davud)

U slucaju da neko umjesto klanja ‘akike zeli da udijeli sadaku siromasima u vrijednosti jedne ili dviju ovaca, pa i vise, ulema smatra da je klanje ‘akike bolje od udjeljivanja njene protuvrijednosti, jer je ‘akika sunnet i propisani ‘ibadet koji u sebi nosi mudrost iskupljivanja ‘Ismaila, ‘aljhissellam, kao sto spominje Kur’an: "i kurbanom velikim ga iskupismo." (Sura As-Saffat, ajat 107)

Pustanje krvi kurbana je cilj ‘akike koja je kao ibadet povezana sa namazom, kao sto kaze Allah, dzelle sanuhu: "zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji" (Sura Al-Kawtar, ajat 2)

Po misljenju uleme, za dijete koje nije zivjelo vise od sedam dana ne kolje se ‘akika.

 

 

Znacaj klanja ‘akike za dijete je veliki, jer ona donosi koristi djetetu, kao i cinjenje dove za njega. Kurban koji se zakolje za dijete u sebi nosi znacenje zrtvovanja, iskupljenja, sadake i zahvale na blagodati novorodjenceta koje je cilj zenidbe. Na taj nacin se djetetu pruza zastita od sejtana i njegova djelovanja na njega, tako da kurban biva njegovim iskupom, a ukoliko se ne zakolje za dijete ‘akika, ono postaje pod sejtanskim djelovanjem i zato kaze Resulullah, sallallahu ‘aljhi we sellem: "Za dijete je (duznost) ‘akike, pa za njega pustite krv i otklonite od njega ono sto ga uznemirava." (Buhari) . Time nam hadis potvrdjuje da se ‘akikom od djeteta otklanja sve ono sto ga uznemirava.

 

 

Meso od ‘akike je pozeljno skuhati, a moze da se i sirovo podijeli.

Sunnet je da se skuha meso od ‘akike, a ukoliko se prilozi uz drugu hranu to biva jos vece dobrocinstvo prema siromasima, komsijama i prijateljima.

Kada se uzima ovca za ‘akiku, ona ne smije biti slijepa, hroma, niti bolesna. Od nje se ne smije nista prodati, pa ni koza. Roditelji djeteta ce jesti od ‘akike, a dozvoljeno im je da je podijele kao sadaku, ili kao hediju.

Onaj za koga roditelji nisu zaklali ‘akiku dok je bio mlad, uradice to kasnije, jer je Resulullah, sallallahu ‘aljhi we sellem, zaklao za sebe ‘akiku nakon sto mu je objavljeno vjerovjesnistvo sto biljezi el-Bejheki.

Prenosi se od ‘Aise, radijallahu ‘anha, kaze: "Zakoljite na ime njegovo (ime djeteta) i recite: "Bismillah, Boze ovo je Tebi i od Tebe. Ovo je ‘akika toga i toga." Ukoliko bi covjek zanijetio klanje ‘akike, a ne bi nista rekao, Allah ce ga, ako Bog da, nagraditi.

 

 

Upućivanje: "Fikhus-sunnet", autor: Sejjid Sabik, III dio, poglavlje o ‘akiki

Upućivanje: Islamski edukativni portal